قیمت خودروهای داخلی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,740,000,000
-3.87
1,640,000,000
-1.80
725,000,000
-2.42
970,000,000
-1.52
1,330,000,000
-2.92
1,355,000,000
-0.37
1,410,000,000
-1.74
1,640,000,000
-4.93
900,000,000
1.12
1,345,000,000
-4.27
1,605,000,000
-4.75
2,220,000,000
-3.48
1,200,000,000
-2.04
1,105,000,000
-3.49

پربازدیدترین

آخرین اخبار

مکاسب نیوز
ایران خودرو 2
اتوشناس
فردا موتورز
آمیکو