قیمت خودروهای داخلی


مدل خودرو
قیمت بازار
درصد
نمودار
1,610,000,000
-7.47
1,650,000,000
0.61
735,000,000
1.38
953,000,000
-1.75
1,307,000,000
-1.73
1,335,000,000
-1.48
1,407,000,000
-0.21
1,610,000,000
-1.83
765,000,000
-15.00
1,325,000,000
-1.49
1,670,000,000
4.05
2,100,000,000
-5.41
1,050,000,000
-4.98

قیمت خودروهای وارداتی


محاسبه قیمت خودرو کارکرده، دست دوم و صفررنگ آمیزی شده


تعویض شده


حد بالای کارشناسی :

تومان

قیمت کارشناسی :

تومان

حد پایین کارشناسی :

تومان

پربازدیدترین

آخرین اخبار

مکاسب نیوز
فردا موتورز
آمیکو
کوشا خودرو
اتوخسروانی